En venda

Rellotges en exposició, totalment restaurats i en
perfecte estat de funcionament.